Dimitrije Đukić

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (LL.B.)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (LL.M.)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Doktorand)

Organizacije

  • Član Advokatske komore Vojvodine
  • Član Advokatske komore Srbije

Radni jezici

  • Srpski
  • Engleski

Kontakt

Dimitrije-ikonica

Dimitrije je jedan od osnivača i partner u advokatskoj kancelariji Đukić Novaković. Kako bi adekvatno mogao da zastupa interese svojih klijenata, redovno prati izmene u propisima i praksi, izučava stručnu literaturu i učestvuje na različitim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Uže oblasti njegovog interesovanja su: arbitražno pravo, domaća i međunarodna zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, međunarodno javno pravo, domaća i međunarodna trgovina robom i kompanijsko pravo. Ostale oblasti u kojima je stručan jesu ugovorno pravo i pravo intelektualne svojine.

Pored advokature, Dimitrije izdvaja vreme kako bi se posvetio pravnoj nauci, te je trenutno doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je prethodno završio osnovne i master studije sa posebnim akcentom na oblast međunarodnog prava.

Tokom osnovnih studija bio je učesnik prestižnih međunarodnih takmičenja iz oblasti međunarodnog javnog prava, međunarodnog krivičnog prava i međunarodne trgovinske arbitraže. Sa svojim kolegama Dimitrije je ostvario neke od najboljih rezultata za Pravni fakultet u Novom Sadu, od kojih posebno može da se istakne nagrada za ulazak među najbolje timove na takmičenju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot koje se održalo u Beču. Takođe, Dimitrije je za vreme studija radio i sa mlađim studentima, te je bio trener tima Pravnog fakulteta u Novom Sadu na takmičenju iz međunarodnog javnog prava Telders International Law Moot Court Competition koje se održava u Hagu.

Kako bi svojim znanjem i iskustvom doprineo razvoju novih generacija pravnika, od 2017. godine Dimitrije učestvuje kao arbitar na beogradskom izdanju pripremnog takmičenja za Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot i kao sudija na takmičenju Telders International Law Moot Court Competition, gde je 2019. godine proglašen za najboljeg sudiju na takmičenju.

Dimitrije je član Advokatske komore Vojvodine i Advokatske komore Srbije. Tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Najnovije od Dimitrija: