Naša advokatska kancelarija posvećena je pružanju profesionalnih i kvalitetnih usluga

Advokatska kancelarija Đukić Novaković nastala je kao epilog dugogodišnje saradnje dvojice osnivača na različitim međunarodnim projektima. Poklapanje vizije i pogleda na rešavanje teorijskih i praktičnih pravnih pitanja dovelo je do konkretnog poslovnog iskoraka naših advokata udruživanjem u novu, mladu, samostalnu  i modernu poslovnu organizaciju. U duhu okolnosti pod kojima smo nastali, naše usluge usmerene su upravo ka oblastima uže specijalnosti osnivača, ali i drugim oblastima u kojima naši advokati imaju višegodišnja akademska i praktična znanja i iskustva. Trudimo se da kvalitet naših usluga bude utemeljen na znanju koje smo kao pojedinci godinama sakupljali, ali i na zajedničkom savremenom i inovativnom pristupu advokaturi. Naša kancelarija posebnu pažnju posvećuje oblastima i granama prava koje su u ekspanziji ne samo u našem regionu, nego i na globalnom nivou, što se pre svega odnosi na alternativno rešavanje sporova, kao i na uticaj tehnoloških inovacija na pravni život, te prekogranične poslovne i privatne odnose.

Rad naše kancelarije karakteriše neprestano unapređivanje kvaliteta, praćenje novina u svetu i kod nas, učestvovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, razmenu iskustava sa renomiranim kolegama iz zemlje i inostranstva, te neposredan i pristupačan odnos sa klijentima, čiji je interes uvek na prvom mestu.

Naša vizija

Dimitrije i Nemanja

Moderan pristup

Pravo i advokatura ne postoje u vakuumu. Kako pravo postoji ne bi li regulisalo  društvene odnose, tako i promene u našoj sredini utiču i na to kako posmatramo pravne norme. Isto tako i advokatura kao profesija se menja i prilagođava duhu vremena. Iz ovih razloga se trudimo da stalno unapređujemo našu praksu i pratimo trendove u svetu koji se tiču modernizacije advokatske profesije, ali i samog pristupa pravu.

Međunarodno iskustvo

Pored bavljenja advokaturom i zastupanja klijenata u zemlji i inostranstvu, naši advokati aktivno učestvuju na različitim međunarodnim akademskim dešavanjima u Hagu (Holandija) i Beču (Austrija) kao sudije ili arbitri. Na taj način trudimo se da pratimo razvoj novih generacija pravnika i svojim znanjem i iskustvom doprinesemo njihovom daljem usavršavanju u oblasti prava.

Nagrada
Sastanak

Posvećenost klijentima

Za nas interes klijenta je uvek na prvom mestu. Moto naše kancelarije je efikasnost i profesionalnost u pružanju pravnih usluga, uz maksimalnu zaštitu interesa naših klijenata. Sporove uvek nastojimo da rešavamo što je brže i jednostavnije moguće, a  prilikom savetovanja, klijentima uvek nudimo različita rešenja problema uz naglašavanje njihovih prednosti i mana.

Partneri

Partnere naše kancelarije čini duo mladih stručnjaka, koji na praktičan način pristupaju rešavanju problema naših klijenata

Dimitrije je partner u advokatskoj kancelariji Đukić Novaković. Uže oblasti njegovog interesovanja su arbitražno rešavanje sporova, domaća i međunarodna zaštita ljudskih prava i kompanijsko pravo.

Nemanja je partner u advokatskoj kancelariji Đukić Novaković. Uže oblasti njegovog interesovanja su arbitražno rešavanje sporova, međunarodna prodaja robe i međunarodno privatno pravo.

Saradnici kancelarije

Saradnici naše kancelarije jesu renomirani stručnjaci iz celog sveta, eksperti kako za različite nacionalne pravne sisteme tako i za međunarodno pravo.

Saamir K. Nizam

Inostrani saradnik

Saamir je advokat u Škotskoj i savetnik u advokatskoj kancelariji Đukić Novaković za anglosaksonsko i međunarodno pravo, kao i pravo EU.