Naše usluge

Pružamo pravne usluge iz oblasti sa kojima naš tim ima akademska i praktična iskustva, dok sa našim klijentima negujemo neposredan i pristupačan odnos.

U čemu sve možemo da Vam pomognemo?

Naš tim je tu kako bi Vam pružio pravnu pomoć u svim vrstama građanskih i imovinskih odnosa koji se javljaju u Vašem privatnom životu ili poslovanju. Da li su to pitanja koja se odnose na zaštitu i ostvarivanje vaših interesa, ili Vam je potreban savet i pravna podrška u poslovanju Vaše firme, uvek smo tu za Vas. Naša kancelarija poseban akcenat stavlja na pružanje pravnih saveta u poslovima koji u sebi sadrže međunarodni element, a takođe našim klijentima često sugerišemo i podržavamo ih u odabiru alternativnih i inovativnih pristupa rešavanju pravnih problema i sporova zbog kojih nam se obraćaju.

 

Korporativno pravo

Osnivanje, organizacija i prestanak privrednih društava i odnosi između njihovih članova.

Promet robe i usluga

Zastupanje privrednika u vezi sa unutrašnjim i međunarodnim prometom robe i usluga.

Sporovi sa elementom inostranosti

Pravni odnosi koji nisu isključivo domaćeg karaktera.

Arbitraža

Alternativno rešavanje sporova kroz domaće i međunarodne arbitražne postupke.

Zaštita ljudskih prava

Zastupanje u postupcima međunarodne i domaće zaštite ljudskih prava i sloboda.

Promet nepokretnosti

Rešavanje svih spornih pitanja u vezi sa prometom nepokretnosti u Republici Srbiji.

Zastupanje privrednih subjekata

Savetovanje i zastupanje privrednika u njihovom redovnom poslovanju.

Zastupanje pred sudovima

Zastupanje u svim vrstama parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka.

Međunarodno pravo

Savetovanje i zastupanje u pitanjima koja su vezana za tumačenje i primenu normi međunarodnog prava.

Intelektualna svojina

Registracija i zaštita svih vrsta prava industrijske svojine, kao i autorskih i srodnih prava.

Ugovori

Savetovanje prilikom pregovora i zaključenja ugovornog odnosa, kao i sastavljanje svih vrsta ugovora.

Upravni postupak i spor

Zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka, kao i zastupanje pred Upravnim sudom Republike Srbije.