Računanje rokova za vreme vanrednog stanja u upravnim postupcima

Vlada Republike Srbije dana 24.03.2020. godine donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Njom je regulisano pitanje rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

Naime, ovom Uredbom propisano je da tokom trajanja vanrednog stanja, stranke neće snositi nikakve negativne posledice zbog nepostupanja u skladu sa rokovima propisanim ili određenim u Zakonu o opštem upravnom postupku, ili u nekom drugom posebnom zakonu koji uređuje upravno-pravnu materiju.Odnosno, sva pismena koja strankama budu dostavljena, odnosno sva obaveštenja koja strankama budu upućena za vreme vanrednog stanja, smatraće se dostavljenim, odnosno izvršenim 15 dana od dana prestanka vanrednog stanja, a ne kad ih je stranka primila

Takođe, rokovi za preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, koji ističu u toku vanrednog stanja, produžiće se i smatraće se isteklim 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Na kraju, pomenutom Uredbom regulisano je i pitanje roka za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa u vezi sa primenom hitnih mera tokom trajanja vanrednog stanja radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i podnošenja zahteva za dostavljanje pisanog otpravka tog rešenja. U oba slučaja rok počinje da teče od prestanka vanrednog stanja.