Računanje procesnih rokova za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije dana 20.03.2020. godine donela je Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, koja je istog dana kada je doneta stupila na snagu. Njom je regulisano pitanje rokova u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja.

Naime, tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji prestaju teći rokovi za podnošenje:

  • Tužbe u parničnom postupku;
  • Tužbe u upravnom sporu;
  • Privatne tužbe u krivičnom postupku;
  • Predloga za pokretanje vanparničnog postupka;
  • Predloga za pokretanje postupka izvršenja i obezbeđenja;
  • Ustavne žalbe.

Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova i sredstava, ili preuzimanja drugih procesnih radnji u parničnom postupku, upravnom sporu, krivičnom postupku, vanparničnom postupku, izvršnom postupku, i postupku pred Ustavnim sudom prestaju da teku za vreme vanrednog stanja.

Takođe, u krivičnom prekršajnom i postupku povodom privrednih prestupa, za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova  i rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se okončava krivični postupak, prekršajni postupak i postupak za privredne prestupe.