Zastupanje privrednih subjekata

Cilj svakog privrednog subjekta (privrednog društva ili preduzetnika) jeste da bude uspešno u svojoj delatnosti. Međutim, uspeh ne dolazi samo kvalitetnim i inovativnim poslovanjem, već je svakom privrednom subjektu s vremena na vreme potreban i dobar pravni savet. Trudimo se da našim klijentima pružimo sveobuhvatnu uslugu i da ih kontinuirano savetujemo u vezi sa svim aspektima njihovog poslovanja. Osnovni cilj nam je pre svega da našim klijentima pružimo sigurnost i da budemo neko na koga će klijent moći da se osloni u svojim poslovnim odlukama, neko ko će uvek biti tu ne samo da nastali problem reši, već i da ga unapred spreči.

Pravne usluge:

  • Praćenje izmena propisa u vezi sa poslovanjem naših klijenata i usklađivanje njihovih opštih i pojedinačnih akata sa zakonskom regulativom (legal compliance);
  • Savetovanje prilikom pregovora i prilikom zaključenja ugovora iz redovnog poslovanja privrednog subjekta;
  • Sastavljanje ugovora iz redovnog i izvan redovnog poslovanja privrednog subjekta;
  • Savetovanje prilikom naplate potraživanja;
  • Savetovanje prilikom uzimanja kredita, pozajmica, uplata i drugih mehanizama pribavljanja sredstava za poslovanje privrednog subjekta;
  • Savetovanje u vezi sa radnim odnosima zaposlenih ili drugim vidova radnog angažovanja; – Poresko savetovanje; – Savetovanje prilikom procene pravnih rizika poslovanja.

< Nazad na sve oblasti