Zastupanje pred sudovima

Naša advokatska kancelarija svoje klijente zastupa u različitim parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Tokom zastupanja, interes naših klijenata uvek stavljamo na prvo mesto, ali se istovremeno trudimo da sve sudske postupke okončamo što je brže moguće. Takođe, ukoliko je moguće trudimo se da do sudskog postupka ni ne dođe, već da se svaki spor reši mirnim putem. U tom smislu klijentima pružamo pravnu pomoć kod eventualnih pregovora sa suprotnom stranom, prilikom sastavljanja različitih dopisa i opomena pred tužbu, kao i zaključivanja vansudskog poravnanja. Konačno, klijente zastupamo i u postupcima prinudne naplate potraživanja u izvršnom postupku pred sudovima i javnim izvršiteljima.

Pravne usluge:

 • Privredni sporovi (naplata potraživanja, uređenje međusobnih odnosa, sporovi vezani za osiguranje, naknada štete nastala u okviru poslovanja, povreda prava konkurencije i dr.);
 • Sporovi radi materijalne i nematerijalne naknada štete;
 • Sporovi koji proisteknu iz ugovornog odnosa;
 • Potrošački sporovi;
 • Radni sporovi;
 • Sporovi zbog smetanja poseda;
 • Sporovi koji se tiču prava službenosti;
 • Raspravljanje zaostavštine;
 • Uređenje korišćenja zajedničke stvari;
 • Deoba zajedničke stvari;
 • Izvršni postupak.

< Nazad na sve oblasti