Zaštita ljudskih prava

Svi ljudi su različiti, ali ljudska prava i slobode moraju svima jednako da se uvažavaju. Povreda ljudskih prava i sloboda može da se vrši na različite načine, zbog čega je veoma važno znati kako ona mogu da se blagovremeno i na pravi način zaštite. Da bismo uspešno štitili ljudska prava i slobode, nastojimo da se stalno usavršavamo u ovoj oblasti, učestvujemo u stručnim diskusijama na ovu temu i aktivno pratimo razvoj ljudskih prava u praksi domaćih i međunarodnih sudova i drugih institucija. Svojim klijentima zaštitu ljudskih prava pružamo već u najranijim fazama, tokom sudskog ili upravnog postupka, ali i podnošenjem Ustavne žalbe, Ustavnom sudu republike Srbije, kao i predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u čemu imamo brojna pozitivna iskustva. Takođe, klijentima pružamo usmene i pisane pravne savete u vezi sa eventualnim kršenjem njihovih ljudskih prava.

Pravne usluge:

  • Podnošenje Ustavne žalbe, Ustavnom sudu Republike Srbije;
  • Podnošenje predstavke, Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu;
  • Zastupanje u postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete nastale kao posledica kršenja ljudskih prava;
  • Davanje usmenih i pisanih pravnih mišljenja.

< Nazad na sve oblasti