Upravni postupak i spor

Građani i privredni subjekti se u svom životu i poslovanju svakodnevno susreću sa upravnim postupcima. Ti postupci mogu biti brojni i raznovrsni kao što su obnova ličnog dokumenta, prijava poreza, upis vlasništva na stanu ili pak vraćanje davno oduzete imovine. Dok za veliki deo rutinskih upravnih postupaka građanima i privrednim subjektima nije potrebna stručna pomoć advokata, u nekim komplikovanijim situacijama ona je neophodna, kako bi adekvatno i potpuno zaštitili svoja prava i interese. Ovo se pogotovo odnosi na pravna sredstva i drugostepeno odlučivanje u upravnim stvarima. Takođe, kao poslednji vid kontrole rada uprave stoji Upravni sud i mogućnost da stranke svoja prava i interese zaštite sudskom kontrolom uprave. Našim klijentima i svim zainteresovanim licama pružamo savete i zastupamo ih u svim fazama ostvarivanja njihovih prava u pravnom postupku i upravnom sporu. Ukoliko imate problem koji niste sigurni kako da rešite ili smatrate da Vam je neki organ uprave ili subjekt kome su poverena javna ovlašćenja povredio Vaša prava i interes, obratite se našoj kancelariji, a mi ćemo gledati da, uzimajući u obzir specifičnost svakog tipa postupka, adekvatno zaštitimo vaše interese.

Pravne usluge:

  • Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta;
  • Zastupanje u upravnom postupku pred različitim organima (Poreska uprava, Agencija za privredne registre, Agencija za restituciju, republički geodetski zavod, Zavod za intelektualnu svojinu, Komisija za zaštitu konkurencije, Uprava za urbanizam i dr.);
  • Zastupanje u upravnom sporu.

 

< Nazad na sve oblasti