Ugovori

Ugovori se svakondenvo zaključuju, ali da bi ugovor proizveo željena dejstva, veoma je bitno da se prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana jasno i precizno definišu. U sastavljanju ugovora, kao i svih opštih i pojedinačnih pravnih akata, težimo sistematičnosti, jezičkoj jednostavnosti i preciznoj upotrebi pravnih instituta. Naš cilj je da volja klijenta bude na pravi način otelotvorena u tekstu ugovora, a klijent maksimalno zaštićen. U ostvarivanju ovoga cilja klijentima pružamo pravnu pomoć u svim fazama zaključenja ali i samog trajanja ugovornog odnosa, počev od pregovora, preko njegovog zaključenja, pa sve do njegovog sprovođenja i izvršenja.Pored sastavljanja ugovora i davanju pravnih mišljenja tokom pregovora i sprovođenja ugovornih odredbi, klijente zastupamo i u sudskim i arbitražnim postupcima koji su proizašli zbogvalidnosti, tumačenja i neispunjenja ugovora ili neke ugovorom predviđene obaveze.

Pravne usluge:

 • Usmeni i pisani pravni saveti koji prethode zaključenju ugovora;
 • Sastavljanje ugovora u privredi (prodaji i prevozu robe, trgovinskom zastupanju, špediciji,turističkim uslugama, licenci, franšizingu, konsaltingu, konzorcijumu, posredovanju, i dr.);
 • Sastavljanje ugovora o prodaji pokretnih i nepokretnih stvari; – sastavljanje ugovora o razmeni (trampi);
 • Sastavljanje ugovora o zakupu;
 • Sastavljanje ugovora o zajmu;
 • Sastavljanje ugovora o zalozi;
 • Sastavljanje ugovora o posluzi;
 • Sastavljanje ugovora o ostavi;
 • Sastavljanje ugovora o poklonu;
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • Sastavljanje ugovora o građenju;
 • Sastavljanje ugovora o nalogu;
 • Sastavljanje ugovora o delu.

< Nazad na sve oblasti