Međunarodno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge iz oblasti međunarodnog prava vladinim i nevladinim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava, te privatnim kompanijama, ali i domaćim i stanim državljanima. Iskustvo tima naše advokatske kancelarije u rešavanju problema međunarodnog prava seže još iz akademskih dana u vidu specijalizacije i učestvovanju na prestižnim međunarodnim takmičenjima. Od tada, pa sve do danas, naši advokati učestvuju na različitim međunarodnim stručnim događajima i takmičenjima u funkciji savetnika, predavača ili članova sudskih veća i žirija, tako oblikujući nove generacije međunarodnih pravnika, ali i produbljujući svoja znanja i iskustva sa aktuelnim problemima tumačenja, primene ali i stvaranja međunarodnog prava. Iako se oblast međunarodnog prava samom po sebi na prvi pogled čini previše apstraktnom i praktično neprimenjivom granom prava, pogotovo u unutrašnjem „pravnom saobraćaju“, trebalo bi imati na umu da je tumačenje i primena međunarodnih ugovora, kako bilateralnih tako i multilateralnih, od velikog značaja za pravni promet i pravne poslove pravnih i fizičkih lica. Od tumačenja primene starih bilateralnih ugovora koje je zaključila nekadašnja SFRJ, preko posredne primene međunarodnih konvencija na kojima je naše zakonodavstvo zasnovano, do direktne primene odredaba međunarodnih akata i običajnog prava na određene kategorije lica ili organizacija, problematika razumevanja međunarodnog prava je utkana u sve aspekte pravnog života našeg društva. U skladu sa tim, praćenjem aktuelnosti i produbljivanjem poznavanja međunarodnih instituta, težimo da svim zainteresovanim licima pružimo pravnu pomoć pre svega u vidu davanja pravnih saveta i mišljenja iz oblasti međunarodnog prava ali i zastupanja pred različitim međunarodnim telima.

Pravne usluge:

 • Davanje saveta i mišljenja u vezi sa bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima;
 • Davanje saveta i mišljenja u vezi sa bilateralnim investicionim ugovorima(BIT)
 • Diplomatske privilegije i imuniteti;
 • Funkcionalni i personalni imunitet državnih zvaničnika i lica koja deluju u ime države; 
 • Pitanja sukcesije države; 
 • Kopneni i pomorski teritorijalni i granični sporovi; 
 • Rečno i pomorsko pravo; 
 • Migrantske krize; 
 • Međunarodna zaštita životne sredine/ekološko pravo; 
 • Odgovornost država; 
 • Zastupanje i učestvovanje u pravnim timovima i savetima pred međunarodnim telima, tribunalima i sudovima.

< Nazad na sve oblasti