Korporativno pravo

Celokupan “život” jedne kompanije, od osnivanja, preko organizacije i promena, pa sve do njenog gašenja regulisan je različitim normama korporativnog prava. Imajući u vidu složenost i dinamičnost ove grane prava, pravnu pomoć svojim klijentima nudimo već prilikom donošenja odluke o osnivanju kompanije. Trudimo se da našim klijentima predočimo sve mogućnosti koje im zakon pruža i savetujemo na koji način osnivači jednog privrednog društva mogu najbolje da urede odnose, kako sami među sobom tako i sa samim društvom koje osnivaju. U tom smislu, za svoje klijente sastavljamo sve akte potrebne za poslovanje njihovog privrednog društva. Pored toga, klijentima pravnu pomoć pružamo i prilikom statusnih promena, promena pravne forme, kao i u postupcima privatizacije, zajedničkim ulaganjima, restrukturiranju, kupovini i prodaji udela ili akcija, spajanju i preuzimanju društava. Konačno, našim klijentima sprovodimo likvidaciju njihovog privrednog društva ukoliko se za tako nešto odluče, a takođe zastupamo ih i u stečajnom postupku.

Pravne usluge:

 • Savetovanje prilikom osnivanja privrednog društva i izbora adekvatne pravne forme;
 • Izrada osnivačkog akta, statuta i drugih internih akata i autonomnih propisa, kao i registracija privrednog društva;
 • Uređenje međusobnih odnosa osnivača i sastavljanje odgovarajućih ugovora;
 • Uređenje odnosa osnivača i društva i sastavljanje odgovarajućih ugovora i akata;
 • Izrada pravno-dijagnostičkih izveštaja (due diligence reports);
 • Savetovanje i sastavljanje odgovarajućih akata u postupku spajanja, preuzimanja, izdvajanja i podele privrednih društava;
 • Privatizacija;
 • Zajednička ulaganja i ugovor o konzorcijumu;
 • Javno-privatna partnerstva i koncesije;
 • Restrukturiranje;
 • Sprovođenje likvidacionog postupka;
 • Zastupanje u stečajnom postupku;
 • Zastupanje u postupku pred Agencijom za privredne registre i drugim organima.

< Nazad na sve oblasti