Intelektualna svojina

Informacije, ideje, umetnička dela, odnosno inovativni pronalasci predstavljaju ključ opstanka i napretka ljudske civilizacije. U svakom društvu postoje ljudi sposobni da stvore neko originalno umno, ili duhovno stvaralaštvo. Iako mi, kao advokati, ne možemo nikome da pomognemo u stvaranju takve tvorevine, možemo da pomognemo svakome da ona bude priznata i zaštićena i to ne samo u našoj, već i u drugim zemljama. Naime, da bi pronalazak ili umetničko delo bilo od značaja za društvenu zajedicu, potrebno je da bude dostupan javnosti, ali pritom autor ne sme da bude uskraćen za nagradu i priznanje za svoj rad. Sa znanjem i iskustvom koje posedujemo, uz posebno vođenje računa o poverljivosti informacija koje nam klijeti daju, nastojimo da svojim klijentima omogućimo da njihovo stvaralaštvo bude dostupno društvenoj zajednici, ali i da imaju materijalnu i moralnu korist od svoga dela.

Pravne usluge:

  • Registracija patenta;
  • Registracija žiga;
  • Registracija dizajna;
  • Registracija oznake geografskog porekla;
  • Registracija svakog autorskog dela;
  • Sporovi u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine i autorskih prava.

< Nazad na sve oblasti