Arbitraža

Kao alternativni način rešavanja sporova, arbitraža postaje sve popularnija u svetu i kod nas i sve se češće ugovara. Ona je postala gotovo redovan mehanizam rešavanja sporova u međunarodnoj privredi, dok se poslednjih godina nameće i kao atraktivniji način rešavanja sporova između isključivo domaćih privrednih subjekata. Prednosti arbitražnog rešavanja sporova u odnosu na sudski postupak su mnogostruki, a između ostalog to su: relativno brzo okončanje postupka, fleksibilnost umesto krutog formalizma, jednostepenost postupka, poverljivost, visoka kompetentnost arbitara, kao i mogućnost da se oni biraju, te unapred poznati troškovi postupka. Naši advokati su se još tokom svojih akademskih dana interesovali za ovakav vid rešavanja privredih sporova, te su učestvovali i na prestižnim međunarodnim takmičenjima pre svega iz međunarodne trgovinske arbitraže. Ne bi li adekvatno zastupali svoje klijente u arbitražnom postupku, stremimo da se stalno usavršavamo u ovoj oblasti i to kako na postdiplomskim studijama, tako i učestvovanjem na različitim domaćim i međunarodnim stručnim seminarima i konferencijama. Takođe, naši advokati se aktivno zalažu za promociju arbitražnog rešavanja sporova u Republici Srbiji i pored usluga zastupanja nude mogućnost da budu izabrani kao arbitri od strane stranaka u arbitražnom postupku.

Pravne usluge:

  • Savetovanje u vezi sa izborom arbitražnih pravila, sedišta arbitraže, organa imenovanja i arbitara;
  • Savetovanje u vezi sa sastavljanjem arbitražnog sporazuma ili klauzule;
  • Zastupanje u domaćim ili međunarodnim arbitražnim postupcima;
  • Zastupanje u postupku vezanom za poništaj ili priznanje arbitražne odluke.

< Nazad na sve oblasti