Evropski sud za ljudska prava | Nove mere Suda zbog globalne zdravstvene krize

Dana 16.03.2020. godine, Evropski sud za ljudska prava izdao je saopštenje za javnost u pogledu mera koje je doneo zbog posledica globalne zdravstvene krize,te mera koje je usvojio Savet Evrope i francuske vlasti, kao vlasti zemlje gde se nalazi sedište Evropskog suda za ljudska prava.

Ove vanredne mere koje je doneo Evropski sud tiču se rada samoga suda, postupanja sa sudskim predmetima i rokovima vezanim za podnošenje predstavke Evropskom sudu.

Za građane najznačajnija mera tiče se upravo rokova vezanih za mogućnost podnošenja predstavke Evropskom sudu. Naime, u periodu od 16.03.2020. do 16.04.2020. godine, doći će do zastoja u proteku roka od 6 meseci za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u skladu sa čl. 35 Evropske konvencije. Međutim, ovaj rok je podložan izmenama, koje će verovatno zavisiti od razvoja trenutne globalne zdravstvene krize.

Pored toga, sud je usvojio procedure vezane za donošenje privremenih mera u skladu sa čl. 39 Sudskog poslovnika, te će se privremene mere donositi samo onda kada je postoji rizik da će se njenim neusvajanjem stvoriti nenadoknadiva šteta.

Na kraju, prostorije Evropskog suda za ljudska prava više neće biti dostupne za javnost, a ročišta koja su bila zakazana za mart i april biće odložena do daljnjega.

Na ovom linku možete pronaći  saopštenje Evropskog suda za ljudska prava na engleskom i francuskom jeziku:

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6666795-8866184%22]}